Opiniez.nl

Vaccinatie: weinig gevoel voor urgentie

Bureaucratisch getreuzel in Nederland

Terwijl in de VS en het VK de massale vaccinatie tegen COVID-19 is begonnen en in Duitsland grootschalige faciliteiten al in gereedheid zijn gebracht, moet er in Nederland nog heel veel gebeuren. Minister Hugo de Jonge kan nog geen duidelijkheid geven over de planning en er moeten bureaucratische barrieres worden genomen. Freek van Beetz over het bestuurlijke getreuzel in ons land.

Toen President Trump in maart jl. aankondigde dat nog voor het einde van het jaar, misschien zelfs eerder, in de Verenigde Staten een vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld en gereed zou zijn voor toediening, werd dat in de ‘factcheckende’ media (Washington Post, 5 maart), weggehoond. In mei verklaarde Trump: “We’re looking to get it by the end of the year if we can, maybe before.” Maar volgens door NBC-News geraadpleegde experts zou er dan een wonder moeten geschieden. Kennelijk heeft Trump dat wonder bewerkstelligd: inmiddels is in de VS met een grootschalige vaccinatie begonnen.

 

 

Versneld

Deze week is of wordt ook in een aantal andere landen (Israël, Canada, Mexico) begonnen met het vaccineren, op grote schaal, tegen het coronavirus. Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië is de toelatingsprocedure versneld doorlopen en hebben de autoriteiten het vaccin goedgekeurd. Daarbij is, aldus o.a. Marcel Levy, de gerenommeerde Nederlandse medicus die de leiding heeft over een aanzienlijk aantal ziekenhuizen in Londen, heus niet over één nacht ijs gegaan. Zoals ik ook al tweette: die instanties worden daar echt niet bemenst door kneuzen. Ook daar worden internationaal gestandaardiseerde veiligheidscontroles nauwgezet uitgevoerd.

 

 

EMA

Niettemin blijkt de EMA, de organisatie die in de EU over de toelating van medicijnen gaat, daar nog een aantal weken meer voor nodig te hebben. Weet u nog, de EMA, dit Europese Geneesmiddelen Agentschap, verhuisde in maart in verband met de Brexit van Londen naar Amsterdam. Nederland haalde deze trofee juichend binnen.….

Maar misschien wel dankzij die Brexit konden de Britten, immers nu niet gehinderd door EU-bureaucratie – en wellicht ook uit prestige-overwegingen – de toelatingsprocedure versnellen, zonder daarbij af te doen (aldus Marcel Levy) aan de vereiste zorgvuldigheid.

 

 

Bureaucratie

Pas onder grote druk vanuit Berlijn, waar met toenemende ergernis werd waargenomen dat een in Duitsland ontwikkeld vaccin in de VS en Engeland al wordt toegediend, terwijl de Duitsers nog tot begin januari zouden moeten wachten, is via Brussel de EMA aangespoord tot grotere spoed en weet de EU-bureaucratie, hoe verrassend, ineens meters te maken en toch nog enige tijdwinst te boeken.

 

In Nederland zou het vaccin zou dus al een week voor de jaarwisseling kunnen worden toegediend. Nou, dan heeft u buiten de Nederlandse bureaucratie gerekend; die zijn er nog niet klaar voor….

 

Stappen

“Er moeten nog stappen worden gezet”, zei minister Hugo de Jonge vanochtend op Radio 1. Toen een journaliste doorvroeg waarom men dan nog niet klaar stond en nog niet alles al in gereedheid was gebracht, wist de ministerniets anders dan dit mantra: “er moeten nog stappen worden gezet om veilig en verantwoord te kunnen vaccineren” en “zorgvuldige procedures doorlopen” nog een aantal malen te herhalen.

Zo moet volgens hem kennelijk de IT nog worden afgerond, nog een advies van de Gezondheidsraad worden ingewonnen, moeten nog vaccinatierichtlijnen worden opgesteld. Kortom, aldus de minister, die kennelijk het ambtelijk advies uit zijn hoofd had geleerd: “We moeten de stappen in de goede volgorde zetten en geen bocht korter afsnijden dan we kunnen”. Er wordt aldus De jonge “ongelooflijke snelheid’ betracht en hij komt volgende week met een planning “die wij verantwoord achten.”

Opnieuw moeten we vaststellen dat Nederland gewoonweg niet meer in staat isom adequaat en resoluut op noodsituaties te reageren.

 

 

Duitsland is er klaar voor

In hetzelfde actualiteitenprogramma werd een Nederlandse ondernemer van de Alkmaarse firma Losberger De Boer geïnterviewd, die in het Duitse Recklinghausen, niet ver over de grens, in twee weken tijd een compleet massa-vaccinatiecentrum opbouwde, waar zeven dagen per week tweeduizend mensen per dag kunnen worden ingeënt, volgens stringente regels waarbij tal van procedures worden doorlopen en met een uitgekiende routing.

Die zijn er dus wel klaar voor. Zodra Brussel zijn fiat geeft aan het advies van de EMA kan daar dan dus meteen worden begonnen.

 

 

Gevraagd of hij dat ook in Nederland zou kunnen, deelde de woordvoerder van het bedrijf mee dat hij maar liefst voor 700.000 vierkante meter aan tenten gereed heeft liggen en dat hij een paar weken geleden wel door Den Haag benaderd was….. Kennelijk zijn er dus nog geen knopen doorgehakt.

Er is in Den Haag te weinig gevoel voor urgentie, stelde Marcel Levy vast in Op1. En geen gebrek aan jargon bij onze minister, moet ik vaststellen…